Pętla się nie wykona – warunek zawsze fałszywy

Czytaj dalej

Tablice

W tablicach w PHP możemy przechowywać dane różnych typów

Tablice powstały aby łatwo można było przechować dużą liczbę danych.

Wykonując instrukcję $tablica=array(); inicjujemy zmienną $tablica typu tablicowego. Tak zainicjowana tablica, nie posiada elementów, jest pusta. Ten sposób stosujemy wtedy, gdy nie znamy liczby elementów, lub gdy chcemy usunąć wszystkie elementy tablicy.

Definiowanie tablic sposób 1

 

Definiowanie tablic sposób 2

Definiowanie tablic sposób 3

Dodawanie elementu na koniec tablicy

Wyświetlanie zawartości całej tablicy

Zagnieżdżanie tablicy w tablicy

Wyświetlanie zawartości tablicy w pętli

Pętla for sama licząca ile elementów w tablicy

Definiowanie tablic asocjacyjnych

Zadanie

  1. Zdefiniuj tablicę która opisze 5 Twoich cech.
  2. Napisz zdanie wykorzystując elementy z tablicy asocjacyjnej  aby powstało zdanie typu „Mam na imię Marek jestem z Płocka (elementy pogrubione pobierz z tablicy asocjacyjnej)

 

Pętla foreach

Stosuje się ja głównie w tablicach

W pętli  foreach nie musimy określać warunku. Może np. działać dopóki nie wyświetli wszystkich elementów tablicy. Każdy element tablicy jako wartość. Wypisuje wszystkie kolejne elementy tablicy.

Foreach a tablice asocjacyjne