Cookie

Tworzenie cookie

Cookie przechowywane są na komputerze użytkownika w przeciwieństwie do sesji, które przechowywane są na serwerze.

Utwórz plik setcookie.php i wprowadź kod

Funkcja setcookie ma kilka parametrów. Najważniejsze z nich to „nazwa” , wartość,  czas od 1 stycznia 1970.

Cookies wysłane przez przeglądarkę do serwera są dostępne w skryptach PHP przez
odwołanie się do tablicy $_COOKIE. Indeksami tablicy są nazwy cookies, czyli dostęp
do cookie można uzyskać za pomocą konstrukcji o schematycznej postaci:

Utwórz plik echocookie.php i wprowadź kod

Dzięki ciasteczkom będziemy mieli dostęp do zmiennej z jednego pliku w drugim plik.

Usuwanie cookie

Utwórz plik usuncookie.php i wprowadź kod

I nie będziemy mieli  dostępu  do zmiennej.

Zadanie

  1. Ustaw zmienną ZST na cały dzień.