Data

Do pracy z datami można użyć wielu funkcji. Tu omówione zostaną trzy: getdate() i date() i time().

Funkcja getdate() daje nam aktualną datę i czas

Aby szybko poznać parametry funkcji getdate() najlepiej użyć skryptu

wygeneruje on następującą zawartość

getdate() – parametry

Aby wyświetlić jakąś zawartość należy pobrać daną wartość do zmiennej np.

Wyświetli to następującą zawartość

Przykład użycia getdate()

Przykład zastosowanie funkcji time() i date()

Do opracowania