Explode implode

Funkcja explode rozdziela ciąg na tablicę funkcja posiada 2 parametry pierwszy znacznik rozdzielający, druga zmienna zawierająca ciąg do rozdzielenia

Implode łączy pola tablicy i zamienia je w ciąg

Funkcja implode zamienia tablicę na ciąg znaków, funkcja posiada 2 parametry pierwszy znacznik rozdzielający, druga zmienna zawierająca tablicę do przekształcenia