Iteracje

Przykłady programów

Drzewniak while

e.kul while

While a do While

Pętla do while wykona się co najmniej 1 raz

Pętla while wykona się jeśli warunek jest prawdziwy

do while

Wypisywanie parzystych od 10 do 0