JS Math Number zadania

  • obliczający pole koła o r 4
  • obliczający 6 do potęgi 3
  • obliczający wartość bezwzględną z liczby pobranej z formularza
  • zaokrąglający liczbę 3.456733 do 2 miejsc po przecinku
  • zamieniający liczbę 124 z systemu 10 na 16
  • obliczający długość okręgu r 4
  • obliczający pierwiastek z 2
  • losujący liczbę z zakresu 0 do 1
  • zaokrąglający liczbę 2,345 do dołu
  • zamieniający liczbę 2.34 na liczbę całkowitą