Operacje na plikach

Aby móc wykonywać operacje na plikach należy należy załączyć odpowiednia bibliotekę

Jeśli mamy dołączona bibliotekę możemy zdefiniować obiekt, który pozwoli nam zapisywać dane do pliku

Plik może mieć dowolne rozszerzenie lub nie mieć go wcale. Ale pliki z rozszerzeniem txt łatwo otworzyć w notatniku.

Jeśli chcemy zapisać dane do pliku wystarzczy

teraz napisać

Niżej cały program

W wyniku uruchomienia programu powstanie plik wyjscie.txt do którego zostaną zapisane liczby 20 i 23 rozdzielone spacją.  Plik powstanie w tej lokalizacji gdzie plik programu. Funkcje umożliwiające obsługę plików uruchamia się przez podanie nazwy strumienia tu wy a następnie kropki i nazwy funkcji tu close().

Aby powtórnie użyć istniejącego obiektu wy należy wykorzystać funkcję open

Aby odczytać dane z pliku należy użyć klasy ifstream. Poniżej program przepisujący dane z pliku wejscie.txt do wyjscie.txt

Obliczanie pola prostokąta o bokach a i b. Trzeba przygotować plik wejscie.txt z danymi

Liczenie znaków i wyświetlanie na ekranie

Obliczenie liczby znaków i przepisanie plików

Zliczanie wyrazów i wypisywanie na ekran

Zadania

  1. Napisz program który poprosi użytkownika o podanie imienia nazwiska i klasy a następnie zapisze je w pliku W formacie

Imię: Jan

Nazwisko : Kowalski

Klasa: 4ti

  1. Napisz program który pobiera z pliku bok a i wysokość trójkąta h i obliczone pole zapisuje do drugiego pliku