Photoshop podstawy

Pixabay mnóstwo darmowych zdjęć dobrej jakości

Prostowanie zdjęcia 2 sposoby

1)kadrowanie

2)miarka

Przekształcanie swobodne

operacje trzeba zatwierdzać

warstwa musi być odblokowana,

skrót Ctrl+T

Shift+narożnik PM skalowanie z zachowaniem proporcji

kąt obrotu PM na zewnątrz blisko narożnika, z Shiftem co 15 stopni

Pochylanie zdjęcia Ctrl+uchwyt w części środkowej

Zmiana punktu obrotu

Określona wielkość spinacz w menu górnym

Wypaczanie

ustawienia predefiniowane