Połączenie z bazą

W związku z tym że funkcje mysql nie są wspierane ze względu na bezpieczeństwo w najnowszej wersji PHP 7 wprowadziłem 2 wersje z wykorzystaniem mysqli. Jedna z nich z wykorzystaniem tablic normalnych druga asocjacyjnych. Główna różnica między stosowaniem funkcji mysql a mysqli polega na tym, że w nazwach funkcji pojawia się mysqli zamiast mysql. Trzeba konsekwentnie używać mysqli. Wśród argumentów dla funkcji mysqli_select_db, mysqli_query, mysqli_close wymagane jest identyfikator połączenia z bazą.

Czynnosci do wykonania

  1. Połączenie z serwerem
  2. Zadanie pytania
  3. Zakończenie połączenia z bazą
  4. Wyświetlenie wyniku

Mysqli wersja 1

Mysqli wersja 2

Mysqli wersja 3

Tabela