Sortowanie tablic

Sortowanie tablic indeksowanych

SORT

Funkcja sort(), służy do sortowania tablic jednowymiarowych. Co bardzo ważne, przypisuje nowe klucze dla elementów po sortowaniu. Wszystkie istniejące wcześniej klucze zostaną usunięte.  Funkcja sortuje rosnąco.

RSORT

Funkcja rsort(), służy do sortowania tablic jednowymiarowych. Co bardzo ważne, przypisuje nowe klucze dla elementów po sortowaniu. Wszystkie istniejące wcześniej klucze zostaną usunięte.  Funkcja sortuje malejąco.

Sortowanie tablic asocjacyjnych

W przypadku tablic asocjacyjnych indeksy i klucze są zachowywane

Sortowanie tablic asocjacyjnych rosnąco wg. kluczy funkcja ksort

Sortowanie tablic asocjacyjnych malejąco wg. kluczy funkcja krsort

Sortowanie tablic asocjacyjnych według wartości rosnąco asort

Sortowanie tablic asocjacyjnych według wartości malejąco arsort