SQL Instrukcje

Język SQL podzielono na cztery grupy

DDL -Data Definition Language – język definiowania danych
DQL -Data Query Language – język odpytywania danych
DML -Data Manipulation Language – język manipulacji danymi
DCL -Data Control Language – język kontroli nad danymi (dotyczy użytkowników baz danych)

Najważniejsze polecenia

DML -język manipulacji danymi

DQL -Data Query Language – język odpytywania danych

DDL – polecenia do tworzenia , usuwania i modyfikowania tabel i baz

DCL – nadawanie uprawnień

Tworzenie hasła dla użytkownika

SET PASSWORD for Dyrektor@localhost=PASSWORD(„Maciek”)

Egzamin E.14-09-18.01

Utwórz użytkownika Dyrektor na localhost z hasłem dyr_123
create user Dyrektor@localhost identified by „dyr_123”
Nadające dla użytkownika Dyrektor pełne uprawnienia do wszystkich tabel w bazie szkola,
Grant All PRIVILEGES on Szkola.* to Dyrektor@localhost

Egzamin E.14-08-18.01 + KO

Utwórz użytkownika K_Pietkiewicz na localhost z hasłem kp_123

CREATE user K_Pietkiewicz@localhost identified by „kp_123”

Nadaj prawa dla użytkownika K_Pietkiewicz wybierania i dodawania danych dla tabeli uczen

GRANT SELECT, INSERT on szkola.uczen to K_Pietkiewicz@localhost

(wielkość liter w nazwie użytkownika ma znaczenie, jak jest użytkownik to nowego się nie uda)

Egzamin E.14-07-18.01

Utwórz użytkownika Jan_Bogucki na localhost z hasłem jb_123

CREATE USER Jan_Bogucki@localhost IDENTIFIED BY by „jb_123”

Nadaj prawa dla użytkownika Jan_Bogucki do wybierania, dodawania i usuwania danych dla tabeli uczen

GRANT SELECT,INSERT,DELETE on szkola.uczen to Jan_Bogucki@localhost