Warstwy

 • ustawienia opcje panelu warstwy
 • jeżeli odznaczone są auto-zaznaczanie a warstwa w panelu warstw jest wybrana możemy zmieniać jej położenie klikając w dowolny punkt obrazu
 • jeżeli auto-zaznaczanie aktywne nie musimy jej wybierać w panelu warstw
 • Wyłączanie widoczności warstw oczko,  z altem wszystkie prócz klikniętej, ponownie ta sama kombinacja i wszystkie widoczne
 • zmiana kolejności warstw
 • tworzenie warstw, usuwanie warstw,  zmiana nazwy warstwy (Shift, Ctrl)
 • nowa tworzona jest powyżej aktywnej

Powielanie warstwy

Ctrl+J

Powielanie do nowego dokumentu

klikamy PM na nazwie warstwy i z menu wybieramy powiel warstwę a następnie dokument docelowy

Tworzenie warstwy wypełnionej określonym kolorem

Warstwa=>Nowa warstwa wypełnienia

Przenoszenie warstw między dokumentami 

 • za pomocą wskaźnika
 • za pomocą kopiowania i wklejania
 • przez powielanie do nowego dokumentu

Blokowanie warstw

wszystko, przed przenoszeniem, blokowanie pikseli, blokowanie obszarów przeźroczystych

Zablokowana warstwa tła zawsze będzie na dole

Wczytywanie obrazów jako warstw

Plik=>skrypty wczytaj pliki do stosu

Grupowanie warstw

Zaznaczając z Shift lub Ctrl możemy niektóre operacje wykonywać na kilku warstwach jednocześnie (połączenie tymczasowe niezapamiętywane)

Zaznaczenie kilku warstw a następnie PM=>połącz warstwy (widoczny spinacz – zapamiętane). Rozłączanie PM=>rozłącz

Grupowanie z folderem: zaznaczamy warstwy a następnie Ctrl+G. Daje większe możliwości. Działają np style warstw. Wchodząc do folderu możemy warstwy  edytować oddzielnie. Kolejne warstwy do grupy możemy dodawać przez przeciąganie. Usuwanie grupy przez DEL niebezpieczne usuwa z zawartością. Przez kosz pyta co usunąć.

Rozgrupowanie warstw

PM na grupie warstw wybieramy rozgrupuj warstwy

Scalanie warstw

zaznaczamy warstwę PM scal w dół scala dwie sąsiadujące warstwy

zaznaczamy warstwę i PM scal widoczne scala wszystkie dla których ustawiona jest widoczność (oczko)

zaznaczamy warstwę i klikamy spłaszcz obraz działanie podobne jak scal widoczne ale jeśli widoczność warstw wyłączona będzie próbował je usunąć

Połączenie wszystkich warstw w jedną z pozostawieniem oryginałów

wciskamy lewy Alt a następnie Ctrl-Shift-E lub wybieramy z menu panelu warstw scal widoczne – przydatne np jeśli chcemy wysłać zawartość wszystkich warstw dokumentu do innego pliku

Maski warstw

 • po otwarciu obrazu klikamy trzecią ikonę od lewej w panelu warstw (maska biała)
 • po otwarciu obrazu z wciśniętym klawiszem Alt klikamy trzecią ikonę od lewej w panelu warstw (maska czarna)
 • odwracanie maski Ctrl+I
 • czarna maska ukrywa, biała odkrywa (CUBO)
 • po maskach malujemy kolorami białym i czarnym oraz pośrednimi czyli szarościami
 • przełączanie kolorów pierwszoplanowego i koloru tła skrót klawisz X
 • przywracanie domyślnych kolorów D
 • usuwanie masek PM usuń maskę lub przeciągamy na ikonę kosza
 • Shift+LM wyłącza warstwę
 • ważne zwracaj uwagę czy malujesz po masce czy po warstwie

Zmiany krycia warstw

 • klikamy w okienko z % krycia możemy wpisać lub strzałki na klawiaturze góra dół
 • alternatywnie przytrzymujemy mysz nad słowem krycie pojawi się dwustronna strzałka i przesuwamy w lewo lub prawo

Różnica między kryciem a wypełnieniem

 • wypełnienie dotyczy warstwy a krycie warstwy i stylu warstwy

Tryby mieszania

 • działają jeżeli są dostępne co najmniej dwie warstwy
 • pierwsza grupa trybów ściemnia druga grupa rozjaśnia a trzecia zmienia kontrast
 • najwygodniejsza zmiana wybieramy krycie a następnie strzałki na klawiaturze góra dół
 • do rozjaśniania najczęściej tryb Ekran (ćwiczenie z plikiem rozjaśnienie – powiel warstwę a następnie tryb ekran)
 • do ściemniania najczęściej tryb pomnóż (ćwiczenie z plikiem przyciemnienie)
 • do poprawy kontrastu najczęściej tryb nakładka (ćwiczenie z plikiem kontrast)