Wycofywanie zmian

Jeśli chcemy wycofać zmiany możemy to zrobić na kilka sposobów:

  1. Plik->Przywróć (skrót F12)
  2. Okno->Historia
  3. Edycja->Cofnij (CTRL-Z) jedna operacja, lub ALT+CTRL+Z (wiele operacji)

Ćwiczenie

Wczytaj dowolny obraz wprowdź 4 zmiany za pomocą Obraz->Dopasowania.

Wypróbuj powyższe metody.